Actualizado a september 27, 2023 por

Disse vilkårene regulerer din tilgang til, bruk av alt innhold, produkter og tjenester tilgjengelig på norgescåsino.com-nettstedet (“tjenesten”) som drives av Norges Cåsino (“oss”, “vi” eller “vår”).
Din tilgang til våre tjenester er betinget av at du aksepterer, uten endring, alle vilkårene og betingelsene i dette og alle andre driftsregler og retningslinjer som er publisert, og som kan publiseres fra tid til annen av oss.
Les avtalen nøye før du får tilgang til eller bruker tjenestene våre. Ved å få tilgang til eller bruke deler av tjenestene våre, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen del av vilkårene i avtalen, kan du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene våre.

Åndsverk

Avtalen overfører ikke noe av vår eller tredjeparts immaterielle rettigheter fra oss til deg, og all rett, tittel og interesse i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos Norges Cåsino og dets lisensgivere.

Tredjeparts tjenester

Ved bruk av tjenestene kan du bruke tredjeparts tjenester, produkter, programvare, innebygging eller applikasjoner utviklet av en tredjepart (“tredjeparts tjenester”).
Hvis du bruker tredjeparts tjenester, forstår du at:

Kontoer

Der bruk av deler av tjenestene våre krever en konto, godtar du å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon når du registrerer deg for en konto.
Du vil være eneansvarlig og ansvarlig for enhver aktivitet som skjer under kontoen din. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen din oppdatert og for å holde passordet ditt sikkert.
Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din som du bruker for å få tilgang til tjenesten. Du skal ikke dele eller misbruke tilgangsinformasjonen din. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller når du blir kjent med andre sikkerhetsbrudd.

Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din til hele eller deler av tjenestene våre når som helst, med eller uten grunn, med eller uten varsel, gjeldende umiddelbart.
Hvis du ønsker å si opp avtalen eller Norges Cåsino-kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenestene våre.
Alle bestemmelser i avtalen som etter sin art skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Våre tjenester leveres «SOM DET ER.» og “SOM TILGJENGELIG” basis. Norges Cåsino og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken Norges Cåsino, eller dets leverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at tjenestene våre vil være feilfrie, eller at tilgangen til dem vil være kontinuerlig eller uavbrutt. Du forstår at du laster ned fra eller på annen måte skaffer deg innhold eller tjenester gjennom våre tjenester etter eget skjønn og risiko.

Jurisdiksjon og gjeldende rett

Med unntak av det omfang gjeldende lov foreskriver noe annet, vil avtalen og all tilgang til eller bruk av tjenestene våre være underlagt lovgivningen i Norge.
Det rette stedet for tvister som oppstår i forbindelse med eller i forbindelse med avtalen og all tilgang til eller bruk av tjenestene våre, vil være de statlige og føderale domstolene i Norge.

Endringer

Norges Cåsino forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst.
Hvis vi gjør endringer som er vesentlige, vil vi gi deg beskjed ved å legge ut på nettstedet vårt, eller ved å sende deg en e-post eller annen kommunikasjon før endringene trer i kraft. Innkallingen vil angi en rimelig periode etter som de nye vilkårene trer i kraft.
Hvis du er uenig i endringene våre, bør du slutte å bruke tjenestene våre innen den angitte varselperioden, eller når endringene trer i kraft.
Din fortsatte bruk av tjenestene våre er underlagt de nye vilkårene.

Última actualización: september 27, 2023