moodys forventer svakere vekst for igaming i 2023

Actualización del sitio: juni 19, 2023

:

Moodys Forventer Svakere Vekst for I-Gaming i 2023 i
Norge

Moody’s forventer at veksten i i-gaming-industrien i Norge vil være svakere
i 2023 sammenlignet med tidligere år. Dette kom fram i en nylig rapport fra
kredittvurderingsbyrået. Samtidig rapporterte Moody’s om økning i antall
nettspill som tilbys, noe som gir et større potensial for vekst. Dette kan ha
positive konsekvenser for bransjen, selv om veksten ikke forventes å være så
sterk som tidligere.

Moodys: Svak vekst i igaming i Norge i
2023

Moodys har nylig kommet med en prognose som forventer svakere
vekst for igaming-markedet i Norge i 2023. Dette skyldes flere faktorer, som
blant annet den økte konkurransen fra offshore-operatører, reguleringer som
begrenser markedsadgang, samt økningen i skatter og avgifter.

Ifølge Moodys er det viktig å vurdere konsekvensene for
konkurranseevnen til norske igaming-operatører, og å se på tiltak som kan
bidra til å styrke markedet. De forventer at veksten vil være begrenset til
mellom 2-4% i 2023, noe som er svært lavt sammenlignet med andre europeiske
land.

Moodys understreker også at det er viktig å se på potensialet for
innovasjon og teknologisk modernisering, og at dette kan være nøkkelen til å
sikre at norske operatører kan være konkurransedyktige.

Hvordan kan norske operatører konkurrere?

For å kunne konkurrere effektivt og sikre at igaming-markedet i
Norge kan vokse, må norske operatører ta grep for å styrke sin posisjon.
Dette kan gjøres gjennom flere tiltak:

   

 • Innovasjon: Utvikling av
  nye produkter og tjenester som kan tiltrekke seg nye kunder og øke
  konkurransedyktigheten.
 •  

 • Teknologisk modernisering:
  Forbedring av teknologien som brukes til å levere tjenestene sine, noe som
  øker effektiviteten og reduserer kostnadene.
 •  

 • Markedsføring: Utnyttelse
  av online og offline kanaler for å øke bevisstheten om operatørenes
  tjenester, og tiltrekke seg flere kunder.
 •  

 • Regulering: Sikre at
  operatørene overholder de gjeldende lovverk og regelverk, og at de tar grep
  for å etterleve disse.

Gjennom disse tiltakene kan norske igaming-operatører forbedre sin
konkurranseevne og være mer konkurransedyktige. Det er viktig å være
oppmerksom på at dette er en langvarig prosess, og at det kan ta tid å se
resultater.

Konklusjon

Moodys forventer at igaming-markedet i Norge vil ha svakere vekst
i 2023. Dette skyldes flere faktorer, som økte skatter og avgifter, økt konkurranse
fra offshore-operatører og reguleringer som begrenser markedsadgang. For å
sikre at norske operatører kan konkurrere, må de ta grep for å styrke sin
posisjon gjennom innovasjon, teknologisk modernisering, markedsføring og
regulering.

For mer informasjon om igaming-markedet i Norge, kan du lese mer
hos Regjeringen.no
og Norsk
Tipping
.

Moody’s Forventer Svakere Vekst for
iGaming i 2023 Norge

Moody’s Investors Service har nylig rapportert at
iGaming-industrien i Norge forventes å oppleve svakere vekst i 2023, som
følge av økte reguleringer og skjerpede lover. Moody’s har anslått at
markedet vil opprettholde en positiv vekst over lang sikt, men at veksten vil
være moderat.

De økte reguleringene har ført til at mange aktører må revurdere
sine forretningsmodeller og strategier. Dette har bidratt til å dempe veksten
som følge av redusert konkurranse og inntektsmuligheter. I tillegg har det
vært rapportert at flere nye aktører har trukket seg fra markedet som følge
av de nye reguleringene.

Moody’s har også rapportert at noen av de større iGaming aktørene
som fortsatt opererer i Norge, har registrert en reduksjon i aktivitet som
følge av de nye reguleringene. Dette har ført til at disse selskapene har
måtte starte prosesser for å omstrukturere selskapet og sørge for at de
overholder lover og regler som er etablert.

Moody’s venter at iGaming-bransjen vil fortsette å vokse, men forventer
at veksten vil være lavere enn tidligere år. For å sikre at bransjen vokser
raskt og sikkert anbefaler Moody’s at iGaming-operatører følger de nye
reguleringene nøye og sørger for at selskapene deres overholder
disse.